Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

 

Forside
Tilbage


 

 


KSS 15 M Hold Kapskydning

· Distance: 15 M.

· Deltagere: Tidligere soldater som er medlem af en soldaterforening tilsluttet KSS.

· Skydestilling: Skytter op til 60 år, fritstående uden anlæg. Skytter fyldt 60 år på skydedagen må     skyde med anlæg (pibestøtte eller albuestøtte) eller skyde fritstående uden anlæg. Der må ikke skiftes skydestilling under skydningen.

· Skud: Prøveskud - der skydes ikke prøveskud - serieskydningen kan anvendes hertil, se bilag
serieskydning.

Hovedskydning 20 skud mod ringskive et skud i hver skivetegning.

Ammunition - deltagende foreninger medbringer selv ammunition.

· Skivekontrol: Kontrol og bedømmelse af skiver gennemføres ved skydeudvalgets foranstaltning. Såfremt en skytte har for mange skud i sine skiver, fratrækkes de bedste skud svarende til antallet af for mange skud. Ved pointlighed dømmes efter flest -X 10, 10’ere, 9’ere osv.

· Hold: Holdstørrelse 4 skytter pr. hold. Hver forening kan stille frit antal skytter og hold. Holdsammensætning - Foreningerne meddeler på skydedagen og inden skydningen påbegyndes holdsammensætning til skydeudvalget. For skydning til KSS holdpokal vil der for hver veteranskytte udover to på holdet, blive fratrukket 3 point af holdets samlede resultat. Gennemfører den/de ekstra veteran skytter skydningen som fritstående fratrækkes der ikke point i holdets samlede resultat.

  · Præmiering: Præmiering sker i forbindelse med KSS generalforsamling. KSS Pokalen vindes af den forening der opnår højest sammenlagt point for et hold. KSS Individuel pokal vindes af den individuelle fritstående skytte der opnår højest point sum i hovedskydningen. Hans Maxsø Veteranpokal vindes af den individuelle veteran skytte der opnår højest point sum i hovedskydningen. Pointlighed - se under Skivekontrol. Serieskydning - efter skydeudvalgets bestemmelser.

  · Bemærkninger: Skydeudvalget vil foranledige at der er mulighed for lån af gevær. Udlåns geværer indskydes forud ved skydeudvalgets foranstaltning. Indskydning af eget eller foreningsgevær sker i forbindelse med serieskydning. Protester indgives til KSS skydeudvalg inden skydningens afslutning, udvalgets afgørelse er endelig. Fravær af skytte eller foreningshold på grund af deltagelse i andet stævne på KSS skydedag, kan KSS skydeudvalg give dispensation for gennemførelse af  hold kapskydning, skiver skal være kontrolleret og underskrevet af uvildig kontrollant. Anmodning om dispensation indgives skriftligt til KSS skydeudvalg senest 7 dage forud for KSS hold kapskydning.

Ændring foretaget pr. 6. januar 2011