Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

Siden opdateret: 22. september 2022

Forside
KSS. Bestyrelse
Tilsluttede foreninger
Aktiviteter
Skydning
Billeder
Tilbageblik
Historie og Formål
Gode links
Sitemap


Program til PDF:

Dawload, Adobe Reader


 

 

 Den 28. marts 2022.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.
Dagsorden m.m.
Regnskab Referat, Er på vej


Den 23. august 2021.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.
Dagsorden m.m.
Regnskab Forslag Referat


Den 4. marts 2019.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.

Indkaldelse/Dagsorden: KSS Regnskab:   Referat fra mødet:Den 12. marts 2018.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.

Indkaldelse/Dagsorden: KSS Regnskab:   Referat fra mødet:


Den 23. marts 2017.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' formandsmøde

Referat fra mødet:


Den 31. marts 2014.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.

Dagsorden: KSS Regnskab:   Formandens beretning:
Skydeudvalgets regnskab   Skydeudvalgets  beretning:    Referat fra mødet:
Billeder: 


20. april 2013.
Turen til Korsør Flådestation

Kl. 7.45 mødtes 34 personer, med Kaj Clausen som chauffør, på Sjælør Station. 7 foreninger var repræsenteret. Kl.8.00 kørte vi; 4 mand steg på i Roskilde; herefter fortsatte vi til Flådestation Korsør.
Under vejs leverede Michael, med sit gode humør, lidt små til ganen. Øl og Vand og godt humør var der masser af undervejs.
På KSS' vegne, bød Ole velkommen, og da vejret var højt solskin, kunne det kun blive en god dag.
Søren fortalte lidt om det vi skulle se, og vi blev delt op i 4 hold, så vi alle sammen kunne nå at se det hele når vi ankom.
Vi var i radar tårnet og se deres skærme, hvor man følger skibene i bæltet. Og under kyndig vejledning af Søren, fik vi en rigtig god rundvisning med masser af  oplysninger om de forskellige skibe på området.
Efter endt rundvisning, kørte vi til Korsør Marine Foreningens klubhus, hvor vi fik Sild og Biksemad og diverse drikkevare; det var rigtig godt. Efter maden kunne vi gå rundt og opleve deres flotte lokaler og museet. Vi sluttede med kaffe, før vi kørte hjem.
Det var endnu en god tur som KSS. er så god til at arrangere. Det er bare synd for dem, der ikke fik tilmeldt sig turen denne gang. Håber vi ser jer næste gang vi kalder.
En stor tak til Korsør Marine Forening, som gjorde dagen til en oplevelse for alle KSS. medlemmerne.
Kim Jønsson
Se billeder her:


Den 20. marts 2013.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.

Dagsorden: Regnskab:   Formandens beretning:

Skydeudvalgets regnskab:   Skydeudvalgets beretning:    Referat fra mødet:  


Den 25. april 2012.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.

Dagsorden: Regnskab og budget: Billeder:  Formandens beretning:

Skydeudvalgets regnskab og beretning:    Referat fra mødet:  


Den 15. april 2012.
KSS. tur til Gardehusar regimentet

15. april tog 52 medlemmer af de tilsluttede foreninger af KSS ned til Gardehusarerne og så på deres stalde og museum. Efter en grundig rundvisning, hvor vi så sadelmagerværksted, smedje, sygestald og hestenes stalde hvor hestene både har højfjeldssol og bad, og til sidst deres ridehal. Tak til GHR for at vi måtte komme på besøg og tak til Helmer for rundvisningen på museet.

Derefter tog vi ud til Sydsjællands Pionerforening hvor vi indtog frokosten, en stor tak for hjælpen til Helmuth og frue.

Efter frokost tog vi ud til Gardehusarernes veteran- og panserkøretøjsforening og så de renoverede køretøjer og de køretøjer der skal renoveres. Det er et meget stort arbejde at renovere køretøjerne, da mange af dem ikke er repareret inden de forlod forsvaret. Tak til GHRVPK fordi vi måtte komme på besøg.

Flere billeder: 


Den 3. marts 2011.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.

Dagsorden: Regnskab og budget: Billeder: 

Skydeudvalgets regnskab og beretning:   Referat fra mødet:


Den 26. april 2010.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.

Dagsorden: Kontingentforslag: Vedtægtsændring: Formandens beretning:
KSS. Regnskab: Regnskab skydeudvalget: Referat fra mødet:


Den 23. september 2009.
Soldatens og Orlogsgastens Dag.

Københavnske Soldaterforeningers Samvirke blev stiftet den 28. oktober 1919, men først med navnet Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg, og på ganske kort tid talte udvalget 10.000 medlemmer.

Ved KSS' 75 årsdag 1994 udtalte i festskriftet, daværende formand (i øvrigt min årgangs- og regimentskammerat) Palle Ludvigsen om Soldatens Dag, i dag nævnt: Soldatens & Orlogsgastens Dag, at det var et krævende arrangement, som havde brug for en stor frivillig arbejdskraft. Året 1994 var 10. gang at Soldatens Dag blev afholdt, med udstilling og informationsboder på Københavns Rådhusplads. Af politiske grunde måtte vi beføje os fra Københavns Rådhus og søge andet sted.' Heldigvis modtog Frederiksberg Kommune os med åbne arme, og åbnede rådhusets porte for vort arrangement, som siden hen er blevet vort ståsted.

Som 50 årsmedlem af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og tidligere frederiksbergborger, var det en glæde at tage til byen og deltage i denne festlige markering og møde "gamle" soldater og forsvarskammerater, man har kendt igennem 50 år.

Det blev jo så en jubilæumsaften, idet det er 25. gang at KSS afholder "Dagen", og traditionen tro, modtages man med musik på rådhuspladsen. I år var det Flyverhjemmeværnets Tamburkorps der muciserede ved modtagelsen.

KSS' formand Per Küster lod KSS' fane føres ind, hvorefter "Kongesangen" blev afsunget. Herefter introdukseredes aftenens Arrangementafvikler (fin ny titel) oberst Per Svensson , som straks annoncerede aftenens første taler 1. viceborgmester Margit Ørsted. Borgmesteren bød de ca. 180 fremmødte (inkl. orkester, sangkor, tamburkorps, taler og underholdning m.m.) velkommen til Frederiksberg Rådhus, som er glad for at kunne stille huset til rådighed. Udtrykte at et kammeratskab er uvurderligt, siger hendes mand. Såvel i hjemmet/familien som i foreningen, med dets historie og ikke mindst gentagelsen af: "- kan du huske dengang! Det er en del af livet, både i foreningen og i familien, en plads i samfundet. Med ønsket om en hyggelig aften bydes alle velkommen på Frederiksberg Rådhus.

Hærhjemmeværns Orkester Vestsjælland causerede over soldatermarcher, The Last Proms/Albert Hall-stemning, En sangermarch, Toner fra England i slowfoxstil til. quickstep. Herefter fællessang: I Danmark er jeg født.

Festtalen blev holdt af præsidenten for De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber, oberst K. E. Nielsen, der efter en orientering om sin karriere, udtrykte følgende: Som et lille land skal man kende sin besøgstid, og at vor fredsvirke i udlandet er meget vigtigt. Pointerede at alle værn/samvirker er et vigtigt forum i samfundet, samt udviklingen i Forsvaret/Våbenbrødre i dag er blevet et vigtigt samlingspunkt…. der er alle soldater uanset værn. Nævnte befolkningens pligt til at vise pli over for det arbejde soldaterne udøver ude i verden og der er stadig mange, der melder sig til denne mission. Foreningerne og befolkningen skal bakke op og støtte den danske soldat, samt dansk forsvars virke. Det samme gælder også for Hjemmeværnet, så man også er klar til at støtte deres ydelse

og virke. Den positive ambassadør i hver familie bør støttes, så vi hele tiden forsvarspositivt kan påvirke politikerne, og især fra forsvarsforeningerne. "Soldaterlegatet"s opgaver er at støtte familierne ved tab eller sårede familiemedlem, samt støtte soldaten over for det offentliges pligt. Sluttede med endnu engang at pointere, at alle værn og dets foreninger, Forsvarsbrødre m.m. er også soldater.

Så indtog "Berit og Drengene" (en violin og tre guitarer) scenen med spil og sange, der kan smelte danske "jenser"s hjerter.

Derefter fulgte det berømte Danske Livregiments Soldaterforenings sangkor, som med deres dejlige mandsstemmer sang Griegs "Velkomstsang", en Østrigsk "Hånd i Hånd", Lange Milers "Kornmodsglans" samt et potpourri over trafikken i Københavns gader, udført uden musik og effekter, kun med munden og rytme fra publikums taktfaste klappen.

Flyverhjemmeværnets Tamburkorps causerede med piber og trommer engelske toner fra krigens tid.

Hærhjemmeværnets Orkester Vestsjælland lagde ud i deres 2.afd, med populære melodier som Den gang vi drog af sted, I Kongens klær' m.m. Orkesterets fire trombone-blæsere spillede samlet og inviduelt Go marching In, samt dirigenten fremførte forskellige ryttersignaler på et særligt langt horn (kendt fra Aidas indtogsmarch), og sluttede med en galop. Dirigenten femførte og et signal på vandslange og tragt. Derefter lidt afslappende musik, som gjorde at dirigenten satte sig hen og sov. Blev dog vækket til, med orkesterledsagelse, at spille solo den muntre "Tiger-rack", og sluttede koncerten med en march.

Og presis på klokkeslaget for aftenens afslutning, blev KSS' fane ført ud og alle var beriget af et dejligt samvær.

Kaj Løgager, SJLR årgang 1955

Billeder


Den 17. april 2009.
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke' generalforsamling.

Dagsorden Formandens beretning Skydeudvalget

Regnskab   Forslag   Referat


Den 8. oktober 2008.
Soldatens og Orlogsgastens Dag.

Under stor publikumsbevågenhed afviklede Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS) onsdag d. 8. oktober det traditionsrige arrangement ’Soldatens og Orlogsgastens Dag’ i Frederiksberg Rådhushal.

  KSS’s formand, Per Küster, bød velkommen i hallen, der til formålet var smukt pyntet med 16 faner og flag.

  Godt 200 overværede begivenheden, der atter blev fornemt styret af oberst Per Svensson som ’arrangementsafvikler’. På underholdningssiden medvirkede ’Musikkorps Roskilde’, ’Musikkorps Roskildes Tambourkorps’ og ’Danske Livregiment Soldaterforenings Sangkor’, der hver især gav mange fine prøver på deres alsidige formåen. Det mere humoristiske indslag stod ’Optimisterne’ for.

  Præsident for ’Danske Soldaterforeningers Landsraad, generalmajor Jan Brun Andersen, holdt festtalen, hvori han bl.a. understregede behovet for, og styrken ved, sammenhold i Soldater- og Marineforeningsbevægelsen på landsplan. Præsidenten orienterede om nye tiltag i form af indstiftelse af en national flagdag for danske soldater i international tjeneste, samt om planerne for etablering af et mindesmærke for de danske militære, der siden 1948 i de internationale indsatser har måttet betale den højeste pris.

  Blandt gæsterne var generalmajor Per Kühnel (Forsvarskommandoen), oberst Lasse Harkjær (Københavns Kommandant og Chef for Den Kgl. Livgarde), kommandør Carsten Munk (Søværnets Operative Kommando), oberst Bjarne Hesselberg (landsformand for De Blå Baretter), oberst I. H. Sørensen (Chef for Gardehusarregimentet), kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen (landsformand for Danmarks Marineforening), major Jørgen Kold (Kastellets Kommandant), seniorsergent Kai F. Clausen (landsformand for Flyvevåbnets Soldaterforening), oberst Karl Erik Nielsen (De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber), samt en række lokalformænd fra de til KSS tilsluttede Soldater- og Marineforeninger.

  Fællessangen ’Skuld gammel venskaw rein forgo’ afrundede en god og underholdende aften, der demonstrerede meget af det, hovedtaleren efterlyste: sammenhold styrker.

Tak til Frederiksberg Kommune, tak til hovedtaler og andre medvirkende, og sidst, men ikke mindst: tak til alle fremmødte.

Vi ses forhåbentlig igen til næste år, hvor KSS fejrer 90-års fødselsdag.

Søren Konradsen.

Billeder


Den 29. august 2008.
KSS’s fane repræsenteret ved sidste mindeceremoni med Frihedskampens Venner som arrangør

Det danske sensommervejr viste sig fra sin bedste side, da omkring 400 personer fredag den 29. august deltog i den årlige kranselægning i Mindelunden i Hellerup.

Hendes Majestæt Dronningen, Frihedskampens Veteraner ved formand Jørgen H. P. Barfod, Statsminister Anders Fogh Rasmussen samt chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup var kranselæggere.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen holdt en flot og vedkommende tale, der drog paralleller mellem begivenhederne i 1930erne op til 1945, og frem til de stridigheder der foregår i starten af det 2100århundrede.

Frihedskampens Freds- og Mindefond tager over

Frihedskampens Veteraner har gennem årene arrangeret 29. august arrangementet i Mindelunden. Man har nu besluttet at nedlægge foreningen pr. 31. december 2008. Det var derfor med glæde, at Jørgen H. P. Barfod ved afslutningen kunne overdrage opgaven til formanden for Frihedskampens Freds- og Mindefond, Hendes Majestær Dronningens ceremonimester, oberstløjtnant, kammerherre Christian Eugen-Olsen.

SE BILLEDER:


Den 25. juli 2008.
KSS. med til at minde slaget ved Isted.

Omkring 100 fremmødte, deriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger med faner og flag, var vidner til højtideligheden ved Istedløven i København på 158-års dagen for det berømte slag på Isted Hede - danmarkshistoriens største slag. Her lagdes kranse og blomster, og som repræsentant for Københavns Kommandant var mødt major Jesper Gram fra Den Kgl. Livgarde.

Efter kranselægningen var Tøjhusmuseets direktør, Ole L. Frantzen, vært for en forfriskning i den østlige gavl af den monumentale museumsbygning.

Efter begivenhederne på Christians Brygge havde De Allieredes Danske Vaabenfæller og Brigadeforeningen arrangeret frokost i København Marineforenings hyggelige Marinestue på Nyholm, hvortil godt 30 tilmeldte sejlede med havnebus. Det blev nogle dejlige timer under de pommerske fyrrebjælker i den historiske bygning fra 1700-tallet, ’Vestre Takkeladshus Øst’.

Søren Konradsen


’Orlogsgastens og Soldatens Dag’, tirsdag d. 9. oktober 2007

  Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS), der er arrangør af ’Orlogsgastens og Soldatens Dag’, samlede godt 200 publikummer til årets arrangement på Frederiksberg Rådhus.

  I juni modtog KSS ny fane af Danmarks-Samfundet, overbragt ved 31. Nordiske Soldater- & Marineforeningers Stævne på Bornholm.

  Efter ét minuts stilhed og ’The Last Post’ for de to danske soldater, der nyligt blev dræbt i Afghanistan, indledtes aftenens arrangement i den smukke Rådhushal med faneindvielse.  Forsvarsminister Søren Gade, Chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen og Kastellets Kommandant, major Jørgen Kold, slog de 3 søm i, hvorefter forsamlingen afsang 1. vers af Kongesangen.

  På vegne af Frederiksberg Kommunes borgmester bragte fhv. minister, kultur- og biblioteksudvalgsformand Grethe Rostbøll i sin velkomst tankerne tilbage til de 5 onde år under 2. verdenskrig, med vægt på det sammenhold, der dengang blev skabt i samfundet. Et sammenhold, der også i dag er væsentligt.

  Kvindelige Marineres Musikkorps gav derefter prøver på deres fænomenale kunnen, til stor fornøjelse for de mange tilhørere.

  Forsvarsminister Søren Gade fik herefter ordet. Med hovedvægten på Danmarks internationale engagement, hvor den enkelte soldats indsats er af uvurdérlig betydning, gav ministeren tilhørerne et indblik i den hverdag, der råder for Forsvarets personel i dag. Ministeren lagde særlig vægt på vigtigheden af, at uanset politisk ståsted er det af afgørende betydning, at alle i befolkningen uden tøven bakker op bag hver enkelt soldat, der udsendes som følge af politisk beslutning i vort Folketing. Først da giver det den fulde mening for de udsendte at være engageret med livet som indsats så langt fra fædrelandet i en god sags tjeneste, - og desværre for nogle med den konsekvens, at man må betale den højeste pris - livet.

  Efter pausen, hvor der var rig lejlighed til at cirkulere og møde både kendte og nye ansigter, underholdt Danske Livregiment Soldaterforenings Sangkor på fornemmeste vis, og med en solid portion underfundighed.

  Derpå indtog Søværnets Tamburkorps’ scenen og gav publikum en både flot og velklingende musikalsk optræden, der begejstrede alle tilstedeværende.

 Aftenens overraskelse stod harmonikaspilleren Ole Kvist for. Med muntre og kendte melodier inviteredes publikum til at synge med på udvalgte viser - hyggeligt og med bred appel.

  Kvindelige Marineres Musikkorps vendte nu tilbage med deres lette og smægtende toner, og aftenen afsluttedes med fællessang - ’Skuld gammel venskab rejn forgo’.

  En dejlig aften i både officielt og uformelt regi med gode taler og flot underholdning.

  Søren Konradsen